Brand- og faldulykker er nogle af de hyppigste årsager til skadestuebesøg blandt ældre. Men en stor del af disse ulykker kan undgås med information og undervisning. Størstedelen af brandofre er 60 år eller derover. Antallet af dødsofre i danske brandulykker er gennem årtier steget støt, og sammenlignet med andre lande er Danmark et af de lande, hvor flest mennesker er omkommet i flammerne.

Risikoen for faldulykker stiger med alderen. Faldulykker blandt personer på 60 år og derover medfører årligt mere end 45.000 henvendelser til skadestue, hvoraf ca. 13.000 tilskadekomne efterfølgende bliver indlagt på sygehus.

Formål med Bedre Ældresikkerhed
Formålet med Bedre Ældresikkerhed er at minimere antallet af de mange forskellige ulykker, der forekommer hvert år blandt den ældre del af befolkningen.

Bedre Ældresikkerhed omfatter
• Foredrag om forebyggelse af ulykker i hjemmet
• Sikkerhedstjek i hjemmet målrettet den ældre del af befolkningen

Download Informationskatalog til BEDRE ÆLDRESIKKERHED (PDF-format)